Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia

Riaditeľstvo ZŠ Arnolda Ipolyiho s VJM v Balogu nad Ipľom oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1.ročníka v šk.r. 2017/2018 sa uskutoční dňa 06. 04. 2017 v budove školy v čase od 08:00 do 14:30 hod


Ing. Molnár Barnabás - riaditeľ školy