Ajánlja fel adója 2%-át!

Kedves szülők, iskolabarátok!

Kérjük, segítsenek gyermekeinknek!

Az előző évekhez hasonlóan ismét dönthetnek adójuk 2 %-áról. Döntésükkel, segítséget nyújthatnak a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége közvetítésével az oktatás színvonalának növeléséhez az Ipolyi Arnold Alapiskolában!

A jövedelemadó 2%- nak fogadásával kapcsolatos tudnivalók.

A 2022 - es évből származó 2%-os jövedelemadó felajánlása a következő módon történik:

Ha a felajánló fizikai személy és az éves jövedelemadó-elszámolását a munkaadója végzi ebben az esetben az adózó fél, két darab kitöltött nyomtatványt ad le 2023. április 30-ig, abba az adóhivatalba, ahová lakhelye szerint tartozik.

Ezek a következők:

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane dane z príjmov fyzickej osoby (Nyilatkozat a jövedelemadó 2%-ának atutalásáról)

A PDF dokumentum szerkeszthető, ezért a második fejezetben a fogadó fél adataihoz ( II.ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI) a beírandó szöveg itt tekinthető meg!!!

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (Igazolás a munkaviszonyból származó bevétel után befizetett adóról), ezt az igazolást a munkaadó adja ki. A munkaadó által kiállított igazolás tartalmazza a befizetett adó magasságát, amiből kiszámítható a 2%-os adórész, ez az összeg nem lehet kevesebb mint 3,32 €.

Ha a felajánló fizikai személy és adóbevallást ad le

Ebben az esetben az adózó fizikai személynek a jövedelem-adója 2%-ának a felajánlását az adóbevallásán kell feltüntetnie. A fogadófél adatait és a felajánlott összeg magasságát (ez az összeg nem lehet alacsonyabb mint 3,32 €) az erre megjelölt helyen pontosan meg kell határozni úgy, ahogy a közjegyzői kamara megjelentette az általa kiadott névjegyzékben. Szülői szövetségünk megtalálható a Sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane weboldalon.

Az adóbevallás leadási határideje 2023. március 31.

Csak abban az esetben lehetséges az adórész átutalása, ha az adó befizetése is megtörténik március 31-ig.

Ha a felajánló jogi személy

Az adózó jogi személy a jövedelem-adójának 1,5% -2%-át felajánlhatja több fogadó fél részére is,csak a felajánlott összeg nem lehet alacsonyabb mint 8,30 €/fogadó fél.

Ha az adózó jogi személy 2022 - ben vagy az adóbevallása leadásának határidejéig nem ajándékozott pénzadományt, melynek magassága minimálisan az adójának 0,5%-át képezi, közhasznú célra bármilyen szervezet részére (nem fontos regisztrált fogadónak lenni), akkor az adójának csak a 1,5%-át ajándékozhatja a fogadó félnek(feleknek). Ha viszont a 2022-es évben vagy legkésőbb 2023. március 31-ig adójának 0,5%-át adományozta közhasznú célra, abban az esteben az adójának 2%-át ajándékozhatja a regisztrált fogadó félnek(feleknek).

A jogi személyek szintén az adóbevalláson tüntetik fel, a fogadó felet a szükséges adatokkal

Nagyon Fontos!!!

A kedves felajánlónak Becsületbeli nyilatkozatot is kell tennie, amit kitöltve az iskolában kell leadni.

Köszönettel:

Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége - Ipolyi Arnold Alapiskola Ipolybalog

Vissza az oldal tetejére