Vypracovanie štúdie/posudku - stav čitateľskej gramotnosti žiakov školy

Beseda a interview s odborníkmi Qualy-Co.