Ďalšie vzdelávanie

Zamerané na zvyšovanie zručnosti metakognitívnych stratégií pre posilnenie čitateľskej gramotnosti - Budapest.