Ďalšie vzdelávanie – zvyšovanie digitálnej zručnosti

Školenie pedagogického zboru a následné vykonanie odbornej skúšky.