Ďalšie vzdelávanie – tvorba a inovácia školského vzdelávacieho programu

c/ vzdelávací kurz pre všetkých pedagogických účastníkov projektu so zameraním na tvorbu a inováciu školského vzdelávacieho programu – Balog nad Ipľom.