Expert/metodik na hodine

Fotky z implementačných hodín.