Využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese

Fotky a video z implementačných hodín.