Využitie interaktívnej tabule a učebných pomôcok vo vyučovacom procese

Fotky z implementačných hodín.