Inventarizácia

Ukladanie učebníc a didaktických pomôcok.