Ďaľšie odkazy

Projekt-2

„BUDOVANIE A ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA JAZYKOVÝCH UČEBNÍ, ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC, ODBORNÝCH UČEBNÍ RÔZNEHO DRUHU
V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH"

Dovybavenie IKT učebne, Rekonštrukcia Chemickej/Biologickej učebne, Zriadenie Fyzikálnej učebne, Dovybavenie Polytechnickej učebne


Späť na začiatok