Iskolánkról

Az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola kilenc évfolyamos teljes szervezettségű oktatási intézmény, amelyet jelenleg 10 község 114 tanulója látogat.

A diákokat jól felkészült, szakképzett pedagógusok tanítják és nevelik, akiknek szívügyük, hogy diákjaik jól felkészülten, tudással felvértezve hagyják el az általános iskola padjait, s megállják helyüket a közép- majd a főiskolán is, illetve, hogy az életben is megtalálják helyüket. A humánus iskola megteremtésére törekszünk, ahol a bizalom, a tisztelet kialakítása a cél. Nagy súlyt fektetünk az egészséges életmódra való nevelésre, környezetünk megóvására.

Az oktatásban kihasználjuk az új tanítási módszereket. Erőfeszítéseket teszünk új tankönyvek, modern segédeszközök beszerzésére, amelyek megkönnyítik a tananyag elsajátítását. Minden lépésünket a minőségi iskola megteremtése mozgatja.

A 2003/2004-es tanévtől kiemelt helyet kapott iskolánkban az idegennyelv-oktatás. Már a 3. osztálytól kezdődően tanítjuk az angol nyelvet, mivel jól tudjuk, hogy a jövőben való érvényesülés egyik alapfeltétele az idegen nyelv ismerete. A számítástechnikai ismeretek fontosságát is szem előtt tartjuk, ezért szakképzett tanerő segítségével a felső tagozat valamennyi osztályában informatikaoktatás is folyik. Iskolánk bekerült az Infovek-programba, melynek keretén belül hat számítógéphez, és ingyenes internetes csatlakozási lehetőséghez jutottunk. Az elkövetkezendő iskolai évben újabb számítógépekkel bővült iskolánk gépparkja. Az elmúlt két évben a pályázati forrásokból újabb 20 számítógéppel gazdagodtunk, s így számuk már eléri az 40-et.

Szintén pályázati forrásokból már 10 darab interaktív táblával is büszkélkedhetünk, diákok és tanárok örömére egyaránt.

Iskolánk épülete helyet ad a Ipolybalogi Művészeti Iskola néhány tagozatának is, beindult a zeneoktatás, rajz és a tánc tagozat is. A zenei szak keretén belül a tanulók zongorázni, gitározni,fuvolázni és énekelni tanulnak. A tánc tagozaton a gyerekek mozgáskultúrájukat fejleszthetik.

Tanulóink eredményesen kapcsolódnak be a különböző versenyekbe is. Hagyományosan szép sikereket érnek el a vers-, próza-, valamint mesemondó, képzőművészeti, történelmi, matematikai, sportversenyeken, pályázatokon. Lövészetben diákjaink kiemelkedően jól szerepelnek nemcsak járási szinten , hanem sokszor kerületi, országos sőt nemzetközi versenyekre is eljutnak, s érnek el szép sikereket. Mindezen sikerek a gyerekek tehetségén kívül pedagógusaink odaadó, lelkiismeretes munkájának is köszönhető.

Az iskola épületében megtekinthető a gyerekek képzőművészeti alkotásaiból rendezett kiállítás, valamint a versenyeken kiérdemelt oklevelek sokasága.

Iskolánkban mód nyílik diákjaink számára, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék, mégpedig úgy, hogy különféle szakkörök munkájába kapcsolódhatnak be. A 2017/2018-as tanévben ezek a következők:

A tánc-dráma szakkörön a gyerekek környékünk hagyományaival, a népszokásokkal, ill. népi játékokkal ismerkedhetnek meg Kelemen Mária tanító néni vezetésével.

Az 1. osztályosok a mozgásjátékok keretén belül elégíthetik ki mozgásigényüket. Őket Skerlec Ágnes tanító néni vezeti.

A röplabda kört Molnár Tamás tanító bácsi irányítja. A felső tagozatos, sportot kedvelő, ügyes lányok és fiúk röplabdával és egyéb labdajátékokkal foglalkoznak.

Az asztalitenisz szakkör irányítója Stricho József tanító bácsi. Az e sportot kedvelők csiszolhatják itt tudásukat.

Az alsó és felső tagozatosok mozgásigényüket a Nedela Krisztina tanító néni által vezetett sportkörön elégíthetik ki. Ők főleg a kiütőversenyekre készülnek fel az év folyamán valamint a Kangoo Jump is nagyon közkedvelt.

A lövészkört idén is Molnár Barnabás vezeti. Ez a szakkör büszkélkedhet a legtöbb kitűnő versenyeredménnyel iskolánkon.

Az énekkört Zolcer Erika tanító néni vezeti. Énekeik az ünnepségeink üde színfoltjai.

A futball szakkör Hlavács Ferenc tanító bácsi vezetésével dolgozik.

A játékosan szlovákul szakkört Hrenák Aranka tanító néni vezeti.

Tizenkét évvel ezelőtt indítottuk iskolánk Kisszünet diáklapját, melynek hasábjain tanulóink teret kapnak írásaik, verseik, rajzaik bemutatására.

Büszkén mondhatjuk, hogy az Ipolybalogon végzett diákok közül sokan orvosok, mérnökök, tanárok, papok lettek, sőt miniszter is akad közöttük. Ezek az emberek becsülettel megállják helyüket az életben. Az ő példájuk is bizonyítja az anyanyelvi oktatás létjogosultságát.

Vissza az oldal tetejére