Montáž elektrických inštalácií počítačov pre aktivitu 2

Posilňovanie komunikatívnych kompetencií vo výučbe jazykov.