Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia

Riaditeľstvo ZŠ Arnolda Ipolyiho s VJM v Balogu nad Ipľom oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1.ročníka v šk.r. 2020/2021 sa uskutoční elektronickou formou od 01. 04. 2021 do 20. 04. 2021 na nešej webovej stránke."Prihláška na štúdium v základnej škole"


Ing. Molnár Barnabás - riaditeľ školy