Felvidéki gyermek arcképcsarnok – Ipolybalogi énekes madárkák

Csáky Máté az idei tanévben (2014/2015) az Ipolyi Arnold Alapiskola 7. osztályos tanulója. Sokoldalú, művészi képességekkel megáldott diákról van szó, aki tehetségét és képességeit itt, az alapiskola falain belül is gyakran megmutatja, de résztvevője különféle falusi rendezvényeknek, ill. környékbeli fellépéseknek is.

Máté tehetséges szavaló, próza- és mesemondó. Az előadó-művészet iránti vonzalma még az alsó tagozaton kezdődött. Akkor leginkább saját magát, környezetét szórakoztatta produkcióival, de az igazi sikerek felső tagozatos korában jöttek. Az iskolai, járási és kerületi fordulókat megnyerve az idén bejutott a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny országos döntőjébe, ahol ezüstsávos besorolást kapott, ami mellé kategóriájában kiérdemelte a zsűri különdíját is. Máté, elmondása szerint, azokat a prózákat kedveli, amelyek humorosak, sok párbeszéd van bennük, tehát jól eljátszhatók, van bennük fordulat, cselekményesség. Népmesét is szívesen mond, az Ipolyi Arnold Mesemondó Versenyen, az idén már másodszor, szintén a döntőbe jutott. A döntőben pedig szintén nagyon szép eredménnyel szerepelt, aranysávos besorolást szerzett. Az idei járási Ifjú Tehetségek Fesztiválján kategóriájában 1. helyezést ért el prózájával. Máté – saját állítása alapján – szívesebben mond prózát, mesét, mivel ezeknek a szövegeknek az előadásába belefér egy-két improvizáció, azaz eltérés az eredeti szövegtől. Ha verset kell mondania, mert azt is tud, megpróbál rövidebbet választani, és olyat, amivel kifejezheti a magyarsághoz való kötődését, mély nemzeti érzését. Szövegei kiválasztásában, azok előadásában segíti és jó tanácsokkal látja el őt Laczkovszký Denisza tanító néni, Máté magyartanára, valamint Hugyecz Zolcer Erika és Németh Ágota tanító nénik. Az iskolai rendezvényeken nemcsak szavalóként van jelen, hanem tehetséges színészként is megállja helyét, a különféle kultúrműsorokon, megemlékezéseken, rendezvényeken gyakran látjuk őt egy-egy jelenet, színdarab szereplőjeként.

Sokoldalúságának egy másik területe is az előadó-művészethez kapcsolódik. Máté ugyanis szereti a zenét is, énekel és hangszereken is játszik. Már több éve az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola növendéke, ahol régebben zongorán és most hegedűn tanul játszani. Két kamarakórusban is játszik, gyakran járnak fellépésekre, fesztiválokra, de versenyekre is. A művészeti iskolában a nemrég elhunyt Szőllősy Sándor volt a hegedűtanára, akitől nagyon sokat tanult Máté, most pedig az ő fia, ifj. Szőllősy Sándor lett az oktatója. A zene iránti szeretetet, érzéket azonban valószínűleg a családjából hozta, hisz két bátyja, Matyi és Misi, szintén „zenész”, ők is játszanak különféle hangszereken, és gyakran lépnek fel együtt is. Nagynénje, Hugyecz Zolcer Erika, Máté volt alsó tagozatos osztályfőnöke, az iskola énekkarának vezetője is meghatározó egyéniség Máté zenei fejlődésében. Máté egyrészt énekel az énekkarban, másrészt hangszeren kíséri őket. Otthon, családi zenélések alkalmával a nagybátyja és a szülei is bekapcsolódnak a közös zenélésbe, éneklésbe. Zenei versenyeken is többször megmérette már magát Máté, a Palócföldi csalogány regionális népzenei versenyen népdal, ill. hangszerszóló kategóriában is aranysávos minősítést ért el.

Aki a népzenét szereti, attól nem áll távol a néptánc sem. Így van ez Máté esetében is. Alsó tagozatos korától táncol, tagja volt a helyi, Lőrincz Aranka néni által vezetett Kisbukréta hagyományőrző gyermek folklórcsoportnak, de most már évek óta táncosa a Hont néptánccsoportnak, amely a Csemadok Ipolynyéki Alapszervezete mellett működik. A néptánccal közelebbről egy ipolynyéki néptánctáborban ismerkedett meg Máté, ahol a csoport akkori koreográfusai, Juhász Eszter és Sándor tanították őket a néptánc alaplépéseire, a hagyományőrzés fontosságára, a népdal és népzene szeretetére. Ezzel a csoporttal is több fellépésük volt, a szűkebb és tágabb régió sok-sok településén felléptek különféle alkalmakkor: fesztiválokon, falunapokon, kultúrműsorok keretében. A néptánc iránti szeretetét legutóbb a Szivárvány versenyen bizonyította, ahol vetítettképes bemutató keretében mesélt a néptáncról, s mutatta be az egyes lépéseket táncpartnere segítségével. Produkciójukat, előadásukat a zsűri 2. helyezéssel értékelte.

A tehetség azonban nem minden, ezt Máté is tudja, azt művelni, fejleszteni kell, ami sok-sok gyakorlással, lemondással jár, és nagyon időigényes. Délutánonként, sőt mostanában szombatonként is, gyakran a művészeti iskolában vannak órái, vagy éppen valamelyik versenyre, fellépésre gyakorol felkészítőjével. Ennek ellenére nem hanyagolja el iskolai teendőit sem. Az első helyen az iskola, a tanulás áll – amire édesanyja többször is felhívja Máté figyelmét –, ezért ő igyekszik helytállni a tanulásban is. Kitüntetett tanuló, aktív résztvevője az iskolai rendezvényeknek. További céljairól, tanulmányairól még nem szívesen beszél, hisz még sok minden változhat, alakulhat alapiskolai tanulmányai idején is. Az előadó-művészet azonban biztosan része lesz életének, hisz a tehetség – leginkább, ha szorgalommal és kitartással is párosul – rányomja bélyegét az ember jellemére, fejlődésére, irányultságára, befolyásolja mindennapjait, pályaválasztását és életét is.

-ná-

Kapcsolódó dokumentumok