Pedagógustalálkozó Ipolybalogon

2009. március 5-én az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola szervezésében került sor a Nagykürtösi járás pedagógusainak találkozójára. A rendezvényen megjelent harmincnyolc pedagógust Skabela Rózsa, az alapiskola igazgatója köszöntötte, majd Hamerlik Richárd, az MKP járási elnöké szólt a résztvevőkhöz.

Őket a naszvadi székhelyű DORTUN cég bemutatója követte, amely tansegédeszközök forgalmazásával, iskolabútorok gyártásával, eladásával foglalkozik, s ami nem elhanyagolható tényező: a régi iskolai bútorokat fel is vásárolják, majd; értéküket leszámolják a náluk vásárolt új bútor árából.Közreműködésükkel megismerkedhettünk az interaktív tábla kihasználásának lehetősségeivel, előnyeivel, újszerűségével. A bemutató után került sor Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit előadására, aki az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának docense. Előadásának címe s egyben témája: A magatartászavar, és ami mögötte van. S hogy miért épp ezt a témát járta körül a pedagógustalálkozó résztvevőivel? Egyre gyakoribbá válnak iskoláinkban a tanulási és magatartási zavarokkal küzdő diákok, s velük együtt a problémák, megoldásra váró kellemetlen helyzetek is. A nehezen nevelhető tanulók általában agresszívak, megszegik a szabályokat, szembefordulnak a közösséggel, dühkitöréseket produkálnak.

S ez nemcsak a tanulási zavar tüneteit mutató vagy magatartászavaros diákoknál jelentkezik, hanem a hiperaktív, hallássérült, a tanulásban akadályozott, az autisztikus t ü n e teke t mutató, de akár a tehetséges tanulóknál is. A velük való bánásmód, hatékony nevelési módszer megtalálásában nagy szerepe van a miértek megválaszolásának, vagyis: miért szegi meg a szabályokat, miért agresszív stb.. Ehhez szükséges a tanuló családi hátterének, körülményeinek ismerete, saját önértékelésének, önképének vizsgálata, s minden tényező figyelembe vételével s esetleg a gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus vagy pszichológus segítségének igénybe vételével kell a nevelőnek és szülőnek megtalálni azt az utat, amellyel a problémák kezelhetők, a feszültség oldható. A hasznos és tanulságos előadást követően az ebéd után a pedagógusok még kötetlenül folytatták a tapasztalatcserét, s reményeink szerint mindenki azzal tért haza, hogy érdemes volt a tavaszi szünidő egy napját az effajta továbbképzésre fordítani, s szükség van arra is, hogy találkozzunk, megbeszéljük gondjainkat, s tapasztalatot cseréljünk mi, az itt, egy régióban élő és sokszor azonos problémákkal küzdő tanítók s nevelők.

Vissza az oldal tetejére