2014.03.28. - Ex Libris Díjak átadása Ipolyságon

A pedagógusnap alkalmából 2014. március 28-án került sor a Magyar Művészeti Alapítvány Ex Libris Díjainak átadására Ipolyságon, a Szondy György Gimnáziumban. Tíz Ipoly, ill. Garam menti pedagógust jutalmaztak ezzel kitüntetéssel, valamint két tanintézményt, a százéves ipolysági állami gimnáziumot és a fennállásának 20. évfordulóját tavaly ünneplő egyházi gimnáziumot. Az eseményen részt vett a díjalapító, Gubcsi Lajos is, aki egyben a díj kuratóriumának elnöke, valamint a felvidéki kuratórium képviseletében Csáky Pál. Rajtuk kívül is több jeles közéleti személyiség tisztelte meg jelenlétével az ünnepséget - többek közt Sziget László és Molnár Imre - továbbá ott voltak a kitüntetettek, valamint a helyi és környékbeli települések iskoláinak vezetői és pedagógusai. A díjazott pedagógusok: Vas Ottó, az ipolysági állami gimnázium volt tanára, Píri Lajos, az ipolysági egyházi gimnázium volt igazgatója, Danis Ferenc, az Ipolysági Szakközépiskola volt igazgatója, Lendvay Tibor, az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola volt igazgatója, id. Molnár Barnabás, az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola nyugalmazott pedagógusa, volt iskolaigazgató, Kossuth Magdolna, az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskola volt pedagógusa, Gubík Mária, a zselízi Comenius Gimnázium tanára, Apa Vilmos, az ipolyszakállosi alapiskola volt pedagógusa, Újváry László, lévai születésű nyugalmazott pedagógus, volt iskolaigazgató és a szintén lévai Dolník Erzsébet, nyugalmazott pedagógus, volt parlamenti képviselő.

Az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola id. Molnár Barnabást javasolta az Ex Libris Díjra. A kitüntettet Hrenák Aranka, az iskola igazgatóhelyettese méltatta. Részlet az ünnepségen elhangzott laudációból:

„Molnár Barnabás 1941. november 3-án született a Medvesalján, Tajtiban. Az alapiskolát szülőfalujában kezdte, az akkori 11 éves középiskolát Füleken végezte, majd az érettségi után Pozsonyban szerzett matematika-fizika szakos képesítést. Tanítói pályáját 1960-ban kezdte. A Nagykürtösi járásba helyezték őt, kis ideig Bussán, majd Csábon dolgozott. Innen vonult be a kétéves tényleges katonai szolgálatra, majd ezt követően került Ipolybalogra. Itt alapított családot. 1967-ben megnősült, két gyermekük született.

Számára a tanítás - a szó legnemesebb értelmében - hivatás a mai napig. Pedagógusi munkáját 1962-től egészen a tavalyi tanév végéig becsülettel, a szakma iránti alázattal, tisztességgel végezte. Ha utánaszámolunk, ez bizony 51 év pedagógiai munkát jelent az ipolybalogi iskolában. A mai viszonyokat és pedagógusok társadalmi státusát tekintve, ez szinte elképzelhetetlenül hosszú időnek tűnik. Molnár Barnabás nemcsak tanítóként, hanem vezetőként is tevékenykedett, hisz 12 éven át töltötte be az igazgatóhelyettesi tisztséget. Nagy megtiszteltetés volt a számára, amikor 1990-ben az iskola tantestülete az első szabad vezetőválasztáson neki szavazott bizalmat. Két évig volt az iskola élén, majd betegségből kifolyólag ismét az igazgatóhelyettesi funkciót töltötte be.

Eközben szakmailag is fejlesztette magát, Besztercebányán megszerezte a modern matematika lektora képesítést, és a Nagykürtösi járás magyar nyelvű matematika szakos tanárainak tartott továbbképzéseket e témában. A tanítás és az iskola életének szervezése mellett a honvédelmi, a lövész és a matematika szakkört is vezette. 40 évig készítette fel a tanulókat a különféle megmérettetésekre, így a Pitagórász-versenyre, a matematikai olimpiára, a Katedra folyóirat által meghirdetett matematikaversenyre, ahol minden évben az országos megmérettetésre is jogot nyertek a tanulói. A lövész szakkör tagjai - amelynek 30 évig volt a vezetője - számtalan sikeres versenyeredménnyel büszkélkedhettek járási, kerületi és országos szinten egyaránt. Az 1996-os évben az év legjobb edzője címet is kiérdemelte.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség megalakulása után a helyi szervezet elnöke és a Nagykürtösi járás egyik szóvivője volt. Nyolc éven keresztül az ipolybalogi önkormányzat képviselőjeként is aktívan részt vett az iskola fejlesztésében és az iskola érdekeinek sikeres érvényesítésében. Ott volt a Palóc Társaság megalapításánál, és dolgozott a Csemadokon belül is.

Munkájával, segítőkészségével, a magyar iskola megmaradásáért folytatott küzdelmekben tanúsított hozzáállásával méltán lehet példaképe a ma pedagógusainak.”

-ná-

Kapcsolódó dokumentumok

Vissza az oldal tetejére