2019.11.06. - Regionális nevelés tankönyv az 5. és a 6. osztály számára

Az Ipolyi Arnold Alapiskola iskolaprogramjában szereplő regionális nevelés tantárgy bevezetésével iskolánk azt a célt tűzte ki, hogy a diákok mind jobban megismerkedjenek szűkebb környezetük történelmével, hagyományaival, népszokásaival, jeles szülötteivel, a terület földrajzi, biológiai sajátosságaival, a Középső-Ipoly mente sajátos nyelvhasználatával, azaz a palóc nyelvjárással, és ezáltal kialakuljon bennük egy erős kötődés a szülőföldjükhöz és az anyanyelvükhöz. Az 5. és a 6. osztály számára készített tankönyvek tehát ezt a célt szolgálják. A könyvek összeállítói, írói az iskola pedagógusai: Németh Ágota és Molnár Tamás voltak, akik az elérhető szakirodalomból és saját tapasztalataikból kiindulva készítették el a tankönyveket, melyek aztán a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya nyomdájában készültek el, nem kis mértékben a TV elnöke és alelnöke segítsége és hathatós közreműködése által. Tehát ezek a tankönyvek a közös összefogás eredményeként születtek meg a Magyar Kormány anyagi támogatása, a CSNTV munkatársainak készséges hozzáállása és az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola pedagógusainak munkája által, akik szabadidejüket, energiájukat nem kímélve dolgoztak azon, hogy diákjaink tudását, tájékozottságát, ismereteit ezen a téren is bővítsék.

Németh Ágota

Kapcsolódó dokumentumok


Vissza az oldal tetejére