2020.12.26.- Megszépült az ipolybalogi alapiskola épülete

Köztudott, hogy az iskola több mint puszta díszlet, amely a tanítás-tanulás tevékenységét szolgálja. Az épület használóival, látogatóival, de még a külső szemlélőkkel is folyamatosan „kommunikál”. Üzenetei beépülnek a tanulók és szülők iskolával és tanulással kapcsolatos elképzeléseibe, megalapozzák a neveléssel-oktatással kapcsolatos viszonyulásukat. Az iskola üzen továbbá annak a településnek is, ahol elhelyezkedik. Sugallja, hogy mennyire fontos a jövő nemzedékek kibontakozása, hogy milyen környezetben képzelhetik el fejlődésüket, hogy számít-e, épít-e a helyi közösségek, hagyományok megjelenésére az iskola nevelőmunkájában. Az iskola lehetőséget adhat továbbá a pedagógusoknak arra, hogy olyan környezetben dolgozzanak, amely hívja a tanulókat és a szülőket a közös munkára, és amely otthonos, egyénre szabott, de a közösséghez tartozást is kifejező teret biztosít a tanuláshoz.

Az ipolybalogi iskola múltban kivívott jó hírnevét, úgy érzem, az elmúlt években, igazgatóságom tíz éve alatt is sikerült megtartanunk, öregbítenünk. Az elmúlt öt évben ismét sikerült előre lépnünk, a korral haladva fejlődnünk. A nagy pályázatunk 2015-ös sikeres befejezése után iskolánk számára egy újabb, a Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma által hirdetett pályázati lehetőség körvonalazódott, mely sikeres pályázati szerződés 2018-ban került aláírásra, és így megnyílt az út újabb 102 567,77 eurós támogatás lehívására, amelyből a vissza nem térítendő támogatás összege 97 439,38 €.

A pályázatban a laboratórium teljes felújítása szerepel, ahol a biológiai és kémiai szaktanterem kap majd helyet, továbbá a jelenlegi 8. osztály tanterme alakul majd át fizikai szaktanteremmé. Az informatikai szaktanterem interaktív vetítőt és multifunkciós nyomtatót kap majd, a műhely pedig több didaktikai segédeszközzel és szerszámmal bővül. A pályázat futamideje két év, de az adminisztrációs buktatók miatt a pályázat zárása a 2021-es évben várható.


Az ipolybalogi alapiskola új épületét 1964-ben adták át. A tágas, tornateremmel, sportpályákkal és medencével rendelkező, jól felszerelt modern iskola az elmúlt 56 év során több átalakuláson ment keresztül. Az öltözők felett a tornatermi részleg egy szinttel bővült, igaz, még ki nem használt helyiségekkel. A nyílászárók cseréje is megvalósult az elmúlt években, és tágas parkoló is létesült az iskola előtti parkban. A konyha feletti megemelt tetőszerkezet alatt egy hatalmas tér várja még a beépítést.

Az iskola homlokzatának felújítására és a lapos tető csapadékvíz elleni szigetelésére már évek óta vártunk. Mindezt fontosnak tartva Ipolybalog Önkormányzata ismét pályázatot nyújtott be a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, az alapiskola épületének külső felújítására. Az idén siker koronázta fáradozásukat. A sikeres pályázatnak köszönhetően az önkormányzat és az iskola közel 105 000 eurót épített be. Ezt az összeget iskolánk épületének homlokzatjavítására, a falak külső szigetelésére és festésére, valamint a lapos tető hőszigetelésére és vízhatlanná tételére fordította. Felújításra került a villámhárító rendszer, külsőleg az épület lábazatát is szükséges volt javítani, több mint 200 m internetes kábel és kábelcsatorna került beépítésre, mivel ezek a tetőn futottak ezidáig, így új zászlótartó, korlátok, ereszek és új csatornarendszer is került a felújított épületre. Új ablakok kerültek a kazánházra és az öltözőre is.

Itt szeretném megköszönni az önkormányzatnak, Ing. Bálint Péter polgármester úrnak, valamint a kivitelező cég ügyvezető igazgatójának, Varga Gábornak és munkásainak a gyors és szakszerű kivitelezést, valamint a felújítás során nyújtott mindennemű segítségüket.


Ismét sikeresen pályáztunk a Bethlen Gábor Alapból is

Pályázatunkkal az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola szakköri tevékenységének palettáját szerettük volna bővíteni, mégpedig a meglévő és évek óta eredményesen működő lövészszakkör munkáját és lehetőségeit kibővíteni egy hagyományos, ősi magyar fegyvernemmel, a tradicionális magyar íjászattal. Ennek, a már a honfoglalás előtti korban is ismert fegyvernek és használatának megismerése szorosan kapcsolódik iskolánk helyi tantervéhez, hiszen őseink életmódja, a hagyományok megismertetése és ápolása, elődeink történelmének ismerete eddig is fontos volt számunkra, olyannyira, hogy ezt az iskolában külön tantárgy, a regionális nevelés keretében tanítjuk diákjainknak.

A hagyományok ápolása és megismerése persze túlnő a tanórai kereten, többféle programmal egészítjük azt ki. Ezek közé tartoznak pl. a hagyományos mesterségek megismerése, kézműves-foglalkozások a tanulók számára, különféle, az ősi magyar életmódhoz, ill. harcmodorhoz tartozó bemutatók - így pl. a Rőth Imre lovasíjász bemutatója, Baranta-bemutató stb. S mivel a lövészszakkör tevékenységével összefügg egy újabb fegyvernem megismerése, amely ráadásul honfoglaló elődeink harcmodorával ismerteti meg az érdeklődőket, szeretnénk ehhez a tevékenységhez tradicionális magyar íjakat, nyílvesszőket, tegezeket, vesszőfogókat (céltáblákat), lövőkesztyűket és alkarvédőket vásárolni. Ezáltal reméljük, még vonzóbbá tudjuk tenni a szakkör tevékenységét, bár az eddig is nagyon szép eredményekkel büszkélkedhet, hisz diákjaink járási, kerületi szinten számtalan helyezést, díjat, országos és nemzetközi megmérettetésen pedig tisztes helytállást tudhatnak magukénak. A hagyományápolás és sport, amely az egészséges életmód egyik alappillére - és iskolaprogramunk másik alapköve - itt kapcsolódik össze, és mutatja be ezáltal nemcsak a tradicionális fegyvert, ill. a mai értelembe vett sportot, hanem tanít, látókört szélesít, önfegyelemre és kitartásra nevel. Pályázatunk megvalósítására 500 000 Ft-os támogatásban részesültünk.
Az írásban felsorolt, iskolánkat érintő beruházások csak fokozzák és erősítik iskolavezetői munkám fő célkitűzéseit: az oktató-nevelő munka színvonalának további fejlesztését, javítását, az innovatív oktatási módszerek megerősítését, a szülőkkel kialakított eredményes munka további gazdagítását, a falu önkormányzatával való jó együttműködés további megtartását és fejlesztését, valamint az iskola sportpályáinak, úszómedencéjének és egyéb létesítményeinek felújításában való aktív részvételt az iskola diákjainak és a falu igényeinek, elvárásainak megfelelően.

Ing. Molnár Barnabás, iskolaigazgató

Kapcsolódó dokumentumok

Vissza az oldal tetejére