2010.05.12. - Csáb-Čebovce: Nagykürtös járás-Honvédelmi többtusa; Majstrovstvá obvodu Veľký Krtíš v brannom viacboji žiakov ZŠ

Kapcsolódó dokumentumok